HISTORIA

I december 1984 träffades ett antal svenska gastroenterologer med intresse för leversjukdom och under ledning av Rolf Olsson, Göteborg och Gunnar Järneroth, Örebro bildades en Svensk Lever Klubb (SLK). Senare kom namnet att ändras till Svensk Internmedicinsk Lever Klubb (SILK). SILK utvecklades väl och genomförde många studier inom hepatologi framför allt inom autoimmun leversjukdom. En detaljerad sammanfattning om SILKs historia finns att läsa i Gastrokuriren 2009, nr 3 då ett reportage gjordes i samband med SILKs 25 års jubileum. SILKs främsta syfte har alltid varit att genomföra vetenskapliga studier inom hepatologi. Gruppen har publicerat ett flertal artiklar (se publikationslista) men har också att bidragit till utbildningsaktiviteter som symposier på Svenska Gastrodagarna och Temanummer i Läkartidningen. Arbetsformerna har alltid präglats av öppenhet och god samverkan inom gruppen och mötesformerna med två möten per år då projekt, initieras, diskuteras, genomförs och följs upp har varit framgångsrikt. Flera doktorander har haft projekt inom SILK, bland andra kan nämnas Annika Bergquist, Mårten Werner, Rupesh Rajani, Hannes Hagström och Åsa Danielsson Borssén.


Sedan 2009 har det skett ett generationsskifte inom SILK och successivt har ett behov av förnyelse växt fram. Gruppens tydliga inriktning ska vara mot ökad öppenhet, internationalisering och prospektiva studier. Därför ombildades SILK till SweHep våren 2017. Den goda samarbetskultur som SILK skapat tar vi med oss in i SweHep men vi vill också skapa nya arenor och samverkansprojekt för att sätta svensk hepatologi ännu tydligare på kartan. 

 

 

 

Copyright SweHep