Ordförande: Annika Bergquist, överläkare, professor,  Karolinska Universitetssjukhuset, annika.bergquist@ki.se

Sekreterare: Mårten Werner, överläkare, docent, Norrlands Universitetssjukhus,marten.werner@umu.se

Kassör: Stergios Kechagias, överläkare, professor, Universitetssjukhuset Linköping, stergios.kechagias@liu.se

Webbansvarig: Kristina Önnerhag, överläkare, medicine dr, Skånes Universitetssjukhus, Malmö,  kristina.onnerhag@med.lu.se

Anna Cederborg, specialistläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anna.cederborg@vgregion.se 

Åsa Danielsson Borssén, specialistläkare, medicine dr,                                        Norrlands Universitetssjukhus,                              asa.danielsson@regionvasterbotten.se


Mattias Ekstedt, specialistläkare, medicine dr, Universitetssjukhuset Linköping, mattias.ekstedt@liu.se 

Ingalill Friis-Liby, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ingalill.friis-liby@vgregion.se

Hannes Hagström, specialistläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset, hannes.hagstrom@ki.se 

Daniel Klintman, överläkare, medicine dr,Skånes Universitetssjukhus, Malmö, daniel.klintman@med.lu.se 

Hanns-Ulrich Marschall, överläkare, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hanns-ulrich.marschall@gu.se 

Emma Nilsson, överläkare, medicine dr, Skånes Universitetssjukhus, Lund, emma.nilsson@skane.se

Nils Nyhlin, överläkare, docent, Universitetssjukhuset Örebro,  nils.nyhlin@regionorebrolan.se 

Fredrik Rorsman, överläkare, docent, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, fredrik.rorsman@akademiska.se 

Per Stål, överläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset, per.stal@ki.se

Staffan Wahlin, överläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset, staffan.wahlin@ki.se 

Hans Verbaan, överläkare, docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, hans.verbaan@med.lu.se Copyright SweHep