SweHep är en grupp med i Sverige verksamma forskare inom hepatologi, vars huvudsyfte är att bedriva klinisk forskning, i första hand genom att driva svenska multicenterstudier inom fältet med huvudfokus på prospektiva studier.