SweHep är en grupp med i Sverige verksamma forskare inom hepatologi, vars huvudsyfte är att bedriva klinisk forskning, i första hand genom att driva svenska multicenterstudier inom fältet med huvudfokus på prospektiva studier.


SweHeps planerade möten (vårmöte och höstmöte)

- 2022-10-13 - 2022-10-14

- 2023-03-23 - 2023-03-24