SweHep är en grupp med i Sverige verksamma forskare inom hepatologi, vars huvudsyfte är att bedriva klinisk forskning, i första hand genom att driva svenska multicenterstudier inom fältet med huvudfokus på prospektiva studier.


SweHeps möten 2021

Vårmöte: 2021-03-25 - 2021-03-26

Höstmöte: 2021-10-21 - 2021-10-22